Nellickal nursery School - padi, Veliyancode, Ponnani, Malappuram (d.t), Kerala, India Contact - 9946709899 www.nellickalnursery.com
Showing posts with label Agriculture. Show all posts
Showing posts with label Agriculture. Show all posts

Saturday, 24 February 2018

നാം ടോക് മയ് (Nam dok mai) Mango tree Plantation

         വളരെ നീളം കൂടിയതും അണ്ടി വളരെ നേരിയതും ഒരു പാട് മാംസള ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതും അതി മധുരവുമുള്ളതും സെമി ടോൾ ആയതുമായ ഒരു തായ്ന്റ് വെറൈറ്റി മാവാണ്''നാം ടോക് മയ് മാവ്(Nam dok mai mango tree).
  നെല്ലിക്കൽ നഴ്സറി പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതും ശേഷമുള്ള വളർച്ചാ ഘട്ടവുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.
      നെല്ലിക്കൽ നഴ്സറി പ്ലാന്റേഷൻ ജോലികളിൽ മാവ് കൃഷിയും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അൾട്രാ ഹൈഡൻസിറ്റി മാന്തോപ്പും നിർമ്മിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുന്നു.

  Call & Whatsapp - 9946709899
  Top plant nursery in Kerala 
Top plant nursery in India 
Plant nursery in Kerala 
Plant nursery in Ponnani 
Plant nursery in Malappuram 
 

Tuesday, 23 January 2018

Dwarf coconut plantation

                                                                                       അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള കുള്ളൻ തെങ്ങിൻ തൈകളുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ജോലികളുമായി നെല്ലിക്കൽ നഴ്സറി  ...
      എല്ലാ വിധ വിദേശയിനം ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുംകളും ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡനുകൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു.
 പ്രൂണിംങ്ങ്, മറ്റ് മെയിന്റനൻസു ജോലികളും ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുന്നു. 
        മറ്റ് ചില സേവനങ്ങൾ
1. ബോൺ സായ് നിർമ്മാണം അതിന്റെ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ
2. ബഡിംങ്ങ്, ഗ്രാഫ്ങ്ങ്, ലെയറിംങ്ങ്, കട്ടിംങ്ങ്സ്   മുതലായ കായിക പ്രവർദ്ധന മുറകളുടെ പരിശീലനം
3. ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ
4. റിജുവിനേഷൻ (പുനർ യൗവ്വനം) മരങ്ങളിൽ
5. മെഡിസിനൽ ഗാർഡൻ
6. വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ
7. കൊക്കെഡാമ ഗാർഡൻ
8. ടേബിൾ ഗാർഡൻ
9. റീ സൈക്കിൾ ടയർ ഗാർഡൻ
10. ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ
11. ലോൺ സെറ്റിംങ്ങ്
12. മനുഷ്യ നിർമ്മിത വനം
13. ട്രീ ട്രാൻസ്ന്റേഷൻ
14. നഴ്സറി മാനേജ്ന്റ്
15. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് (വെർമികമ്പോസ്റ്റ്) കൺസൾട്ടൻന്റ്)
16. ടെറസ്സ് ഗാർഡൻ, കിച്ചൺ ഗാർഡൻ കൺസൽട്ടൻസി etc ...                                         Nellickal nursery
( google serch)
(Facebook)
Whatsapp & Call - 9946709899
Schoolpadi, Veiancode, Malappuram dt.
                                                               
രണ്ട് വർഷം മുതൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കകം കായ്ച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുള്ളൻ തെങ്ങിൻതൈകൾ
 ചാവക്കാടൽ ഓറഞ്ച്, ചാവക്കാടൻ യെല്ലോ, പതിനെട്ടാം പട്ട, മലേഷ്യൻ ഗ്രീൻ, മലേഷ്യൻ യെല്ലോ, DXT, ഗംഗാബോണ്ടം തുടങ്ങി ടോൾ, സെമി ടോൾ തെങ്ങിൻ തൈകളുടെ വില്പനയും പ്ലാന്റേഷനും ... 

 Plantation
Fruit garden in Kerala
Butterfly gardening in Kerala
Miyawaki forest in Kerala 
Tree transplantation in Kerala
Pruning
Landscape gardening in Keral
Top plant nursery in Kerala 
Top plant nursery in India 
Plant nursery in Kerala 
Plant nursery in Ponnani 
Plant nursery in Malappuram 
                                             


Wednesday, 17 January 2018

ഇലഞ്ഞി / Elengi tree

    Elengi tree
English name - Bullet Wood, Spanishcherry
Hindi - Mulsari
Botanical name - Mimusop elengi
Family - Sapotaceae
Vegitative Propogation - Seedling, Cuttings and Layering
Edible and medicinal Plant
 Used Part -
Stem bark,leaves,fruit and Seeds
                                       A ടmall to large ever green tree, grows up to 15 m high.Generally charactacterized by a short, dark and very rough trunk and wide spreading, the end of which tend to rise and forms a thick globular head to the tree.
            
                                                                                      The bark is used for colling, a cardio tonic, alexipharmic, stomachic,anthelmintic,tonic,astringent wich cures biliousness, diseases of the gums and theet. The flower is colling, aടtringent to the bowles are used to cures biliousenss,liver complaints, diseases of the nose, headache, their smoke is good in asthma. The fruit is astringent to the bowel, good for the theeth, causes flatulence.
                                                                             
  Nellickal nursery  9946709899  
                    Plantation
Fruit garden in Kerala
Butterfly gardening in Kerala
Miyawaki forest in Kerala 
Tree transplantation in Kerala
Pruning
Landscape gardening in Keral
Top plant nursery in Kerala 
Top plant nursery in India 
Plant nursery in Kerala 
Plant nursery in Ponnani 
Plant nursery in Malappuram 

Tuesday, 26 December 2017

(Rejuvenation therapy in mango tree)

               പ്രായാധിക്യം മൂലമോ ഇത്തിള്‍ക്കണ്ണി പോലെയുള്ള പരാദ സസ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണം മൂലമോ  മരവാഴ, പന്നലുകള്‍ എന്നിവയുടെ ശല്ല്യം കൊണ്ടോ മരങ്ങള്‍ക്ക്  ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ '' റിജുവിനേഷന്‍ തെറാപ്പി അഥവാ പുനര്‍ യൗവ്വനം '' ചെയ്യാം.  ഈ പ്രക്രിയയിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പം  വിളവെടുക്കാനും, മറ്റ് സസ്യ സംരക്ഷണങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.റിജുവിനേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ വിറക് ഒരു നേട്ടമാണ് ... 

Nellickal nursery  - 9946709899


 Plantation
Fruit garden in Kerala
Butterfly gardening in Kerala
Miyawaki forest in Kerala 
Tree transplantation in Kerala
Pruning
Landscape gardening in Keral
Top plant nursery in Kerala 
Top plant nursery in India 
Plant nursery in Kerala 
Plant nursery in Ponnani 
Plant nursery in Malappuram 
ന്ന 

Saturday, 23 December 2017

മരങ്ങളിൽ പ്രൂണിങ്ങ് (Pruning in trees)

                   സസ്യങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വളരുന്ന ശിഖിരങ്ങളും ഇലകളും പൂക്കളും മുറിച്ച് മാറ്റി അനുയോജ്യമായ രീതിയിലും ആകൃതിയിലും വളരുവാൻ ശീലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയെയാണ് "പ്രൂണിങ്ങ്''(Pruning) എന്ന് പറയുന്നത്.
ചെടികൾക്ക് ശരിയായ ആകൃതി ഉണ്ടാകുന്നതിനും രോഗ ബാധിതമായതും ഉണങ്ങിയതുമായ ശിഖിരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും വായു സഞ്ചാരവും സൂര്യ പ്രകാശവും കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുവാനും ഉൽപ്പാദനമില്ലാത്തതും തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നതുമായ കമ്പുകളെ മാറ്റുന്നതിനും മരങ്ങളുടെ ഉയരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഗുണമേന്മയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കൃത്യമായ വിളവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ചെടിൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഫ്രയിം, കനോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും സസ്യങ്ങളിൽ പ്രൂണിങ്ങ് ചെയ്ത് വരുന്നു.
കൂടുതലായും പഴ വർഗ്ഗ ചെടികളിലാണ്    പ്രൂണിങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുണ നിലവാരവും ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും കുട്ടുകയുമാണ്  മുഖ്യം. കായിക വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുവാനും പ്രൂണിങ്ങ് അത്യാവിശ്യമാണ്. വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ഇത് ചെയ്യണം. ഫല വർഗ്ഗ ചെടികളിളും പുഷ്പ വിളകളിലും ശരിയായ ഉല്പാദനം 
ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രൂണിങ്ങ് ആവിശ്യമാണ്.
പ്രൂണിങ്ങ് പല മെത്തേഡുകളിലും ഉണ്ട്.
ഞെരുക്കം കുറയ്ക്കൽ, തലപ്പ് മുറിക്കൽ, റൂട്ട് പ്രൂണിങ്ങ്, ശാഖാഗ്രം നുള്ളൽ മൊട്ട് നുള്ളൽ തുടങ്ങിയവ.
                                                                                                                     

  Nellickal nursery

(An ISO 9001 : 2015 Certified Nursery and certified servies in Kerala India).

Anish nellickal : 9946709899 

Whatsapp https//wa.me//919946881099 

www.nellickalnursery.com   


   Plantation 
Fruit garden in Kerala
Butterfly gardening in Kerala
Miyawaki forest in Kerala 
Tree transplantation in Kerala
Pruning
Landscape gardening in Keral
Top plant nursery in Kerala 
Top plant nursery in India 
Plant nursery in Kerala 
Plant nursery in Ponnani 
Plant nursery in Malappuram 
 മിയാവാക്കി വനം / മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് / Miyawaki forest in Kerala

   Nellickal nursery   Facebook ലിങ്ക്  Nellickal nursery  Schoolpadi - Veliyancode,    Ponnani Taluk, Malappuram Dt, Kerala -...